Procedury

Separator

Ikona docProcedura diagnozy psychologiczno- pedagogicznej w kierunki rozpoznania specyficznych trudności w nauce, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [21.74 KB]

Ikona docProcedura przyjmowania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej NR 7 w Lublinie, plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [8.04 KB]

Ikona docProcedury postępowania diagnostycznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Lublinie, plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [22.97 KB]

Ikona docProcedura wydawania opinii lub informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Lublinie., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.75 KB]

 

 

Procedury BHP i Covid-19

 

Ikona docAnkieta wstępna i aktualizacyjna, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.59 KB]

Ikona docProcedura sprzątania oraz dezynfekcji pomieszczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej w lublinie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [26.71 KB]

Ikona doc Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa Dla pracowników Poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 7 w lublinie W okresie epidemii covid-19, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [47.00 KB]

Ikona docProcedury dla pracowników pedagogicznych PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 7 W LUBLINIE pracujących w systemie pracy stacjonarnej w okresie epidemii COVID-19, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [18.54 KB]

Ikona docxProcedura kontaktu z osobami trzecimi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Lublinie w związku z obowiązkiem zachowania szczególnych warunków higienicznych w okresie stanu epidemii COVID-19, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [18.81 KB]

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78

Przejdż do kontaktu