O poradni

Separator

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie jest placówką publiczną, udzielającą specjalistycznej pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jak również pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Poradnia jest placówką, która świadczy usługi dla dzieci, od momentu urodzenia, i młodzieży ze szkół i przedszkoli mających siedzibę na terenie powiatu lubelskiego, z terenu gmin:

  • Jastków
  • Garbów
  • Niemce
  • Konopnica
  • Głusk
  • Wólka


Pracownicy naszej Poradni stanowią zespół doświadczonych specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii i doradztwa zawodowego. Nasze usługi świadczymy w sposób ukierunkowany na klienta, z zapewnieniem dyskrecji i indywidualnego podejścia do problemu.
Oferowana przez nas pomoc jest całkowicie bezpłatna i nie wymaga skierowań.



Warto skontaktować się z nami gdy:
  • coś w zachowaniu Twojego dziecka Cię niepokoi,
  • wyniki szkolne dziecka są dla Ciebie niepokojące
  • zauważasz trudności z mową u swojego dziecka



Jeżeli chcesz umówić się na badanie logopedyczne, pedagogiczne bądź psychologiczne możesz zrobić to osobiście, przynosząc wypełniony wniosek do sekretariatu w godzinach pracy poradni (8.00-16.00 od poniedziałku do piątku).
Wniosek można otrzymać w Poradni lub pobrać tutaj.


Wypełniony wniosek możesz także przesłać pocztą tradycyjną lub zeskanowany pocztą elektroniczną. Po złożeniu wniosku skontaktujemy się z Tobą, by ustalić termin spotkania.
Pracownicy Poradni prowadzą zajęcia w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie działania Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej nr 7 w Lublinie dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Zajęcia prowadzone są zgodnie z ofertą obowiązującą w danym roku szkolnym.


Zajęcia organizowane są na podstawie pisemnych zgłoszeń dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, (wniosek do pobrania tutaj)
Pracownicy Poradni w dniu wizyty w szkole mogą udzielać porad i konsultacji dla nauczycieli, rodziców i uczniów.

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78
535 769 900

Przejdż do kontaktu