Zajęcia dla dzieci i młodzieży

Separator

 

 1. Zajęcia integracyjne dla uczniów

  Osoby prowadzące: mgr Oktawia Łagowska, mgr Małgorzata Składanowska, mgr Katarzyna Orzeł, mgr Danuta Pakosz

 2. Zajęcia wspierające rozwój psycho- ruchowy dzieci w wieku przedszkolnym ukierunkowane na profilaktykę trudności dydaktycznych w oparciu o metodę
  Sally Goddart- Blythe lub Weroniki Sherborne, wprowadzenie i monitorowanie ćwiczeń - praca w oparciu o Program Ćwiczeń Integrujących lub Ruchu Rozwijającego

  Osoba prowadząca: mgr Aneta Piotrowska-Sołtys

 3. "II-gi elementarz"– program wychowania w trzeźwości dla uczniów klas VII-VIII

  Osoba prowadząca:  mgr Ewa Chmielnicka

 4. "Podstawy prawidłowej komunikacji interpersonalnej"- warsztaty dla uczniów klas V-VIII

  Osoby prowadzące: mgr Ewa Chmielnicka, mgr Katarzyna Orzeł, mgr Danuta Pakosz

 5. Żyj i daj żyć innym - poznawanie siebie samoakceptacja i konstruktywne funkcjonowanie w relacjach”- warsztaty

  Osoba prowadząca: mgr Ewa Chmielnicka

 6. Warsztaty tematyczne:
  1. Komunikacja interpersonalna
  2. Asertywność
  3. Stres
  4. Emocje
  5. Samoocena, tolerancja

   Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Orzeł

 7. Techniki skutecznego uczenia się i zapamiętywania oraz metody radzenia sobie ze stresem związanym z nauką- warsztaty dla uczniów klas VI-VIII

  Osoba prowadząca: mgr Aneta Piotrowska - Sołtys

 8. Postacie z bajek. Kim chciałbym być w przyszłości? Zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej- kl. I- III

  Osoba prowadząca: mgr Beata Bojarczuk

 9. Trzej królewicze - trudny świat emocji. Analiza cech własnych. Zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej- kl. IV-VII

  Osoba prowadząca: mgr Beata Bojarczuk

 10. Kim mogę zostać w przyszłości? - analiza posiadanych umiejętności i predyspozycji zawodowych pod kątem wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej- kl.VII- VIII

  Osoba prowadząca: mgr Beata Bojarczuk

 11. Zawód pod lupą - analiza kierunków kształcenia na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej- kl. VIII

  Osoba prowadząca: mgr Beata Bojarczuk

 12. Nadążyć za światem - branże przyszłości. Zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Osoba prowadząca: mgr Beata Bojarczuk

 13. Bilans kompetencji - 2 godzinne zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych w klasie VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych w klasie III liceum i klasie IV technikum

  Osoba prowadząca: mgr Beata Bojarczuk

 14. Zajęcia z zakresu wychowania do życia w rodzinie

  Osoba prowadząca: mgr Ewa Chmielnicka

 15. Warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień

  Osoba prowadząca: mgr Ewa Chmielnicka

 16. Ćwiczenia i zabawy w zakresie sfery emocjonalnej

  Osoba prowadząca: mgr Oktawia Łagowska

 17. Porozumienie bez przemocy wg Dr Rosenberga – warsztaty doskonalące zdolności komunikacyjne bez przemocy

  Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Orzeł

 18. Grupowe zajęcia integracyjno-wspierające w klasach z uczniem z mutyzmem wybiórczym

  Osoba prowadząca: mgr Ewa Wójcik - logopeda

 19. Interwencja w klasie szkolnej
  (w sytuacji konfliktów lub innych problemów występujących w klasie, odrzucenia ucznia przez rówieśników lub sytuacji przemocy, mobbingu itp.).

  Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Orzeł, mgr Danuta Pakosz

 20. Interwencja kryzysowa w klasie
  (w sytuacji nagłej śmierci, wypadku lub innych zdarzeń stresowych).

  Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Orzeł, mgr Danuta Pakosz

 21. „Dylematy egzystencjalne – w poszukiwaniu wartości i sensu życia”- zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Osoba prowadząca: mgr Ewa Chmielnicka

 22. „Inni czy tacy sami?- porozmawiajmy o wzajemnej tolerancji i akceptacji- warsztaty dla uczniów klas VI- VIII

  Osoba prowadząca: mgr Aneta Piotrowska - Sołtys

 23. Rozwijamy koncentrację i pamięć- warsztaty dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej

  Osoba prowadząca: mgr Aneta Piotrowska - Sołtys

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78

Przejdż do kontaktu