Zajęcia dla dzieci i młodzieży

Separator

Zajęcia dla dzieci i młodzieży

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

w przedszkolach i szkołach

RODZAJ ZAJĘĆ

OSOBY PROWADZĄCE

Spis zajęć

„Podstawy prawidłowej komunikacji” – warsztaty dla uczniów starszych klas SP.

mgr Danuta Pakosz

mgr Ewa Chmielnicka

mgr Katarzyna Orzeł

Interwencja w klasie szkolnej  (w sytuacji konfliktów lub innych problemów występujących w klasie, odrzucenia ucznia przez rówieśników lub sytuacji przemocy, mobbingu itp.).

mgr Katarzyna Orzeł

mgr Danuta Pakosz

mgr Ewa Chmielnicka

Interwencja kryzysowa w klasie (w sytuacji nagłej śmierci, wypadku lub innych zdarzeń stresowych).

mgr Danuta Pakosz

mgr Katarzyna Orzeł

mgr Ewa Chmielnicka

Porozumienie bez przemocy według Dr Rosenerga- warsztaty doskonalące zdolności komunikacyjne bez przemocy.

mgr Katarzyna Orzeł

„Ciąża i alkohol” – zajęcia dla uczniów starszych klas SP

mgr Ewa Chmielnicka

„Dylematy egzystencjalne – w poszukiwaniu wartości
i sensu życia”- zajęcia dla uczniów starszych klas SP.

mgr Ewa Chmielnicka

„Uczucia – pomagają czy szkodzą?” – warsztaty dla uczniów starszych klas SP.

mgr Ewa Chmielnicka

„W wolności rozwijam siebie”- warsztaty z profilaktyki uzależnień dla uczniów starszych klas SP.

mgr Ewa Chmielnicka

Warsztaty tematyczne:

  1. Komunikacja interpersonalna
  2. Asertywność
  3. Stres
  4. Emocje
  5. Samoocena, tolerancja.

mgr Katarzyna Orzeł

 

Postacie z bajek. Kim chciałbym być w przyszłości? Zajęcia dla uczniów klas I-III SP.

mgr Beata Bojarczuk

Trzej królewicze – trudny świat emocji. Analiza cech własnych. Zajęcia dla uczniów klas IV-VIII SP.

mgr Beata Bojarczuk

Kim mogę zostać w przyszłości? - analiza posiadanych umiejętności i predyspozycji zawodowych pod kątem wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Zajęcia dla uczniów klas VII- VIII SP.

mgr Beata Bojarczuk

Zawód pod lupą – analiza kierunków kształcenia na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Zajęcia dla uczniów klas VIII SP.

mgr Beata Bojarczuk

Nadążyć za światem – branże przyszłości. Zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

mgr Beata Bojarczuk

Bilans kompetencji – 2 godzinne zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VIII SP oraz szkół ponadpodstawowych - klas III liceum oraz IV technikum.

mgr Beata Bojarczuk

„Bawimy się słowami” – warsztaty rozwijające kompetencje językowe dla dzieci z klas I-III SP.

mgr Ewa Wójcik

„Radzenie sobie ze stresem”- propozycja na godziny wychowawcze (m.in. co to jest stres, jak radzić sobie z nim radzić, zdrowie psychiczne, pozytywne myślenie).

mgr Oktawia Łagowska

mgr Małgorzata Tymińska

 

„Emocje i stres, a organizacja czasu, przestrzeni przed egzaminem ósmoklasisty” (w tym: czy jest czas na „nadrabianie” zaległości?, pozytywne nastawienie
i samopoczucie).

mgr Oktawia Łagowska

mgr Małgorzata Tymińska

 

Fakty i mity – sukces edukacyjny, a style uczenia się (zakuć-zaliczyć-zapomnieć, a inne metody uczenia się przyjazne dla mózgu).

mgr Oktawia Łagowska

mgr Małgorzata Tymińska

„Cyberprzemoc – na czym polega i jak się przed nią uchronić?”- zajęcia dotyczące bezpiecznego korzystania
z Internetu.

mgr Oktawia Łagowska

mgr Małgorzata Tymińska

„Inni czy tacy sami, czyli porozmawiajmy o wzajemnej akceptacji i tolerancji”– profilaktyka wykluczenia oraz przemocy rówieśniczej wobec uczniów słabszych w tym
z niepełnosprawnością. ” 

mgr Aneta Piotrowska-Sołtys

„Skoncentruj się” – warsztaty dla uczniów starszych klas SP.

mgr Aneta Piotrowska-Sołtys

„Ortografia wokół nas” warsztaty dla uczniów klas IV-VI.

mgr Klaudia Misztal

„Kaligrafia na wesoło” warsztaty dla uczniów klas I-III.

mgr Klaudia Misztal

Elementy programu profilaktycznego „Unplugged” dotyczącego wpływów społecznych, umiejętności życiowych oraz profilaktyki używania substancji psychoaktywnych dla uczniów starszych klas.

mgr Oktawia Łagowska

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78

Przejdż do kontaktu