Zajęcia dla dzieci i młodzieży

Separator

Zajęcia dla dzieci i młodzieży

 Spis zajęć

RODZAJ ZAJĘĆ

OSOBY PROWADZĄCE

Zajęcia integracyjne dla uczniów w klasach

psycholodzy

 

„Podstawy prawidłowej komunikacji”- warsztaty dla uczniów starszych klas SP

mgr Danuta Pakosz

mgr Ewa Chmielnicka

mgr Katarzyna Orzeł

 

Interwencja w klasie szkolnej

(w sytuacji konfliktów lub innych problemów występujących w klasie, odrzucenia ucznia przez rówieśników lub sytuacji przemocy, mobbingu itp.).

 

mgr Katarzyna Orzeł

mgr Danuta Pakosz

mgr Ewa Chmielnicka

 

Interwencja kryzysowa w klasie

(w sytuacji nagłej śmierci, wypadku lub innych zdarzeń stresowych).

mgr Danuta Pakosz

mgr Katarzyna Orzeł

mgr Ewa Chmielnicka

Porozumienie bez przemocy według Dr Rosenerga - warsztaty doskonalące zdolności komunikacyjne bez przemocy.

 

mgr Katarzyna Orzeł

II-gi elementarz”– program wychowania w trzeźwości dla uczniów klas VII-VIII

 

mgr Ewa Chmielnicka

„Ciąża i alkohol” – zajęcia dla uczniów starszych klas SP

mgr Ewa Chmielnicka

„Dylematy egzystencjalne –

w poszukiwaniu wartości i sensu życia”- zajęcia dla uczniów starszych klas SP

 

mgr Ewa Chmielnicka

„Uczucia – pomagają czy szkodzą?” – warsztaty dla uczniów starszych klas SP

mgr Ewa Chmielnicka

„W wolności rozwijam siebie”- warsztaty z profilaktyki uzależnień dla uczniów starszych klas SP

mgr Ewa Chmielnicka

Warsztaty tematyczne:

  1. Komunikacja interpersonalna

  2. Asertywność

  3. Stres

  4. Emocje

  5. Samoocena, tolerancja.

 

 

mgr Katarzyna Orzeł

mgr Ewa Wójcik

 

Postacie z bajek. Kim chciałbym być w przyszłości? Zajęcia dla uczniów klas I-III SP

 

mgr Beata Bojarczuk

 

Trzej królewicze – trudny świat emocji. Analiza cech własnych. Zajęcia dla uczniów klas IV-VIII SP

 

mgr Beata Bojarczuk

 

Kim mogę zostać w przyszłości? - analiza posiadanych umiejętności i predyspozycji zawodowych pod kątem wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Zajęcia dla uczniów klas VII- VIII SP

 

mgr Beata Bojarczuk

Zawód pod lupą- analiza kierunków kształcenia na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Zajęcia dla uczniów klas VIII SP

mgr Beata Bojarczuk

Nadążyć za światem – branże przyszłości. Zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

mgr Beata Bojarczuk

 Bilans kompetencji – 2godzinne zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VIII SP oraz szkół ponadpodstawowych - klas III liceum oraz IV technikum.

mgr Beata Bojarczuk

„Bawimy się słowami” – warsztaty rozwijające kompetencje językowe dla dzieci z klas I-III SP

mgr Oktawia Łagowska

mgr Małgorzata Tymińska

 

„Zabawy słuchowo - językowe dla najmłodszych” warsztaty dla uczniów klas I-III.

mgr Oktawia Łagowska

mgr Małgorzata Tymińska

 

Pogadanka dla uczniów kl. IV-VI dotycząca bezpiecznego korzystania z Internetu

mgr Oktawia Łagowska

mgr Małgorzata Tymińska

 

„Ćwiczymy pamięć i koncentrację”- klasy IV-VI

mgr Oktawia Łagowska

mgr Małgorzata Tymińska

„Inni czy tacy sami czyli porozmawiajmy o wzajemnej akceptacji i tolerancji”– profilaktyka wykluczenia oraz przemocy rówieśniczej wobec uczniów słabszych w tym z niepełnosprawnością. ”

 

 

mgr Aneta Piotrowska-Sołtys

„Skoncentruj się” – warsztaty dla uczniów starszych klas SP

 

mgr Aneta Piotrowska-Sołtys

„Ortografia wokół nas” warsztaty dla uczniów klas IV-VI.

mgr Klaudia Skałecka

 

„Kaligrafia na wesoło” warsztaty dla uczniów klas I-III.

 

 

mgr Klaudia Skałecka

 

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78

Przejdż do kontaktu