Zajęcia dla dzieci i młodzieży

Separator

 

L.p.

Tematyka

Osoby realizujące

1.

„Trening zachowań prospołecznych”- zajęcia warsztatowe dla uczniów klas V-VIII

O. Łagowska

M. Tymińska

2.

„Być albo nie być w grupie”.

O. Łagowska

M. Kęsy

3.

,,Jak rozwijać relacje koleżeńskie w klasie? - zajęcia integracyjne dla  uczniów  klas IV-VIII

E. Chmielnicka

4.

,,Jak wzmacniać poczucie własnej wartości ?”- warsztaty dla uczniów klas VI-VIII

 

E. Chmielnicka

5.

„Jak dobrze porozumiewać  się z innymi ?”- warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.    

  

E. Chmielnicka

6.

„W wolności rozwijam siebie”- warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień   dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej.    

 

E. Chmielnicka

7.

,,Ciąża i alkohol” -zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

E. Chmielnicka

8.

„Uczucia – pomagają w życiu czy szkodzą?” warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

 

E. Chmielnicka

9.

„Dylematy egzystencjalne – w poszukiwaniu wartości i sensu życia” - zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

E. Chmielnicka

10.

Interwencja kryzysowa w klasie .    

               

E. Chmielnicka

11.

Interwencja w klasie szkolnej.

 

E. Chmielnicka

12.

Nadążyć za światem – branże przyszłości- zajęcia dla uczniów klas VIII.

 

B. Bojarczuk

13.

Trzej królewicze – trudny świat emocji. Analiza cech własnych- zajęcia dla uczniów klas VII.

B. Bojarczuk

14.

Wyjazdowe indywidualne obserwacje dzieci przedszkolnych i szkolnych z problemami w mowie

i komunikacji społecznej z rówieśnikami podczas zajęć edukacyjnych w przedszkolu lub szkole.

 

E. Wójcik

 

15.

„Bawimy się słowami”- warsztaty rozwijające kompetencje językowe dla dzieci z klas I-III.


E. Wójcik

16.

Wyjazdowe indywidualne obserwacje dzieci przedszkolnych i szkolnych z problemami w mowie
i komunikacji społecznej z rówieśnikami podczas zajęć edukacyjnych w przedszkolu lub szkole.


E. Wójcik

17.

„Chcę dobrze słyszeć”- zajęcia dla klas IV- VIII z zakresu profilaktyki uszkodzeń słuchu i higieny słuchu.

 

M. Tymińska

18.

„Chcę dobrze widzieć”- zajęcia dla klas IV- VIII z zakresu profilaktyki zaburzeń widzenia i higieny wzroku.

 

M. Tymińska

19.

Warsztaty radzenia sobie z przykrymi emocjami- zajęcia dla uczniów klas IV- VIII

 

J. Kańczugowska

20.

Warsztaty rozwijające kreatywność- zajęcia dla uczniów klas IV- VI

 

J. Kańczugowska

21.

„Inni czy tacy sami czyli porozmawiajmy o wzajemnej akceptacji i tolerancji”– profilaktyka wykluczenia oraz przemocy rówieśniczej wobec uczniów słabszych w tym z niepełnosprawnością.  

 

A.Piotrowska- Sołtys

22.

Wprawki w Treningu Uważności – warsztaty dla uczniów.

 

A.Piotrowska- Sołtys

23.

Zajęcia interwencyjne dla klas szkolnych w sytuacji przemocy, odrzucenia lub mobingu w klasie.

 

D. Pakosz

24.

Zajęcia interwencyjne dla klas w sytuacji kryzysu psychologicznego związanego np. ze śmiercią ucznia lub w innych sytuacjach

D. Pakosz

 

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78
535 769 900

Przejdż do kontaktu