Propozycje spotkań wyjazdowych dla nauczycieli

Separator

L.p.

Tematyka

Osoby realizujące

1.

„Opinia czy orzeczenie? Jakie dokumenty może wydać Poradnia” – spotkanie informacyjne

O. Łagowska-Korneluk

M. Tymińska

2.

“Społeczne, emocjonalne, komunikacyjne i poznawcze deficyty ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera i ich wpływ na funkcjonowanie w środowisku szkolnym”

O. Łagowska-Korneluk

M. Kęsy

3.

„Okres wychowania przedszkolnego, a sygnały ostrzegawcze w rozwoju dziecka”

O. Łagowska

M. Kęsy

4.

,,Podstawowe kompetencje wychowawcze w codziennym kontakcie z uczniami”

E. Chmielnicka

5.

,,Jak radzić sobie z emocjami w pracy nauczyciela ?”

E. Chmielnicka

6.

,,Co jest ważne w rozwiązywaniu  konfliktów?”

E. Chmielnicka

7.

„Jak usprawnić moją komunikację z innymi?” – warsztaty dla nauczycieli

E. Chmielnicka

7.

„Jak pracować z uczniem z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi”

D. Pakosz

8.

„Jak pracować z uczniami z depresją i innymi chorobami przewlekłymi”

D. Pakosz

9.

Konsultacje logopedyczne dla nauczycielek dzieci z problemami w mowie i komunikacji społecznej z rówieśnikami.

E. Wójcik

10.

„ABC mutyzmu wybiórczego”- ”- szkolenie dla nauczycieli i wychowawców szkół i przedszkoli (szkoleniowe Rady Pedagogiczne).

E. Wójcik

11.

„Funkcje prymarne a rozwój mowy” – szkolenie dla nauczycieli i wychowawców przedszkoli

A. Wybrańska

12.

„W mojej klasie jest dziecko jąkające się – co robić, jak je wspierać – poradnik dla nauczycieli”

M. Kindlik

13.

„Jak wspierać rozwój emocjonalno-społeczny dziecka”

M. Zwierzańska

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78
535 769 900

Przejdż do kontaktu