Propozycje spotkań wyjazdowych dla nauczycieli

Separator

 

L.p.

Tematyka

Osoby realizujące

1.

„Opinia czy orzeczenie? Jakie dokumenty może wydać Poradnia”

O. Łagowska

M. Tymińska

2.

„Dysleksja- przyczyny, objawy, skutki”

O. Łagowska

M. Tymińska

3.

„Skuteczne komunikowanie się w sytuacjach szkolnych z elementami dialogu motywującego”

O. Łagowska

M. Kęsy

4.

,,Podstawowe kompetencje wychowawcze”

 

E. Chmielnicka

5.

,,Jak pozytywnie wykorzystać emocje w pracy nauczyciela ?”

 

E. Chmielnicka

6.

,,Podstawowe zagadnienia z zakresu rozwiązywania  konfliktów”

 

E. Chmielnicka

7.

„Jak pracować z uczniem z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi”

D. Pakosz

8.

„Jak pracować z uczniami z depresją i innymi chorobami przewlekłymi”

D. Pakosz

9.

„Dziecko z zaburzeniami mowy i komunikacji w przedszkolu i szkole”- szkolenie dla nauczycieli i wychowawców szkół i przedszkoli (szkoleniowe Rady Pedagogiczne).

 

E. Wójcik

10.

„ABC mutyzmu wybiórczego”- ”- szkolenie dla nauczycieli i wychowawców szkół i przedszkoli (szkoleniowe Rady Pedagogiczne).

 

E. Wójcik

11.

„Mój uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”- psychologiczny i pedagogiczny aspekt tworzenia optymalnego wsparcia w przedszkolu i szkole”- spotkania konsultacyjne dla zainteresowanych nauczycieli.

K. Orzeł

A.Piotrowska- Sołtys

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78
535 769 900

Przejdż do kontaktu