Badania przesiewowe

Separator

Badania przesiewowe

Spis zajęć

RODZAJ ZAJĘĆ

OSOBY PROWADZĄCE

 

Przesiewowe badania słuchu i wzroku w oparciu o multimedialny program „Platforma Zmysłów” – „Widzę”, „Słyszę” dla uczniów klas I-III SP

 

 

mgr Aneta Piotrowska-Sołtys

 

 

Przesiewowe logopedyczne badania artykulacji dzieci z klas”0” – III

 

 

mgr Ewa Wójcik

 

Skrining psychologiczno – logopedyczny grup dzieci w wieku przedszkolnym

 

  • wykrywanie przypadków małych dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju,
  • wczesne wykrywanie dzieci z problemami w komunikacji werbalnej  i społecznej (jąkanie i inne niepłynności, mutyzm wybiórczy, zaburzenia ze spektrum autyzmu (autyzm, Zespół Aspergera),
  • wczesna diagnoza różnicowa rozwojowej niepłynności mowy i jąkania wczesnodziecięcego.

 

 

 

 

 

mgr Katarzyna Orzeł

mgr Ewa Wójcik

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78

Przejdż do kontaktu