Badania przesiewowe

Separator

Badania przesiewowe

 

 1. Przesiewowe badania słuchu i wzroku programami „Widzę”, „Słyszę”
  a) dla uczniów klas 1-3
  b) dla uczniów gimnazjów

  Osoby prowadzące: mgr Aneta Piotrowska-Sołtys

 2. Skrining psychologiczno-logopedyczny grup dzieci w wieku przedszkolnym:
  • - wykrywanie przypadków małych dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju,
  • - wczesne rozpoznawanie dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i wadami wymowy, kierowanie do różnych form terapii i opieki specjalistycznej,
  • - wczesne wykrywanie dzieci z problemami w komunikacji werbalnej i społecznej (jąkanie i inne niepłynności, mutyzm wybiórczy, zaburzenia ze spektrum autyzmu (autyzm, Zespół Aspergera).

   Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Orzeł, mgr Ewa Wójcik

 3. Logopedyczne badania przesiewowe dzieci z klas”0”- III

  Osoby prowadzące: mgr Ewa Wójcik

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78

Przejdż do kontaktu