Oferta dla rodziców

Separator

L.p.

Tematyka

Osoby realizujące

1.

„Jak świadomie wspierać rozwój mowy dziecka od pierwszych dni życia” – prelekcja dla rodziców dzieci w żłobkach i przedszkolach

M. Kindlik

2.

„Rozwijanie mowy dziecka „– prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

M. Kindlik

3.

Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców „Szkoła dla rodziców”

E. Chmielnicka

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78
535 769 900

Przejdż do kontaktu