Wsparcie edukacyjno-zawodowe

Separator

Przydatne linki w dokonywaniu wyborów edukacyjno-zawodowych

Separator
Grafika ludziki z papieru na ziemi trzymające się za ręce

Źródło: SDSiZ

 • www.iaevg.org
  Największe na świecie stowarzyszenie doradców szkolnych i zawodowych IAEVG reprezentuje pojedyncze osoby oraz stowarzyszenia państwowe i regionalne zajmujące się doradztwem oświatowym i zawodowym na wszystkich kontynentach.
 • www.mlodziez.org.pl
  Strona przeznaczona dla osób szukających np. możliwości zdobycia środków na ciekawe projekty lub staże, wymiany czy też wolontariat. Program MŁODZIEŻ (ERAZMUS+) to program edukacyjny Wspólnoty Europejskiej.
 • www.progra.pl
  Firma zajmująca się tworzeniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego związanego z poradnictwem zawodowym i planowaniem kariery, zawierającego m.in. profesjonalne, znormalizowane testy do samobadania.
 • www.mapakarier.org
  Mapa Karier – bezpłatna, interaktywna baza informacji o ponad 600 zawodach i powiązanych z nimi ścieżkach edukacyjnych.
  Na Mapie Karier znajdziecie też darmowe scenariusze lekcji i pomysły na zajęcia doradcze od przedszkola do matury, webinary oraz artykuły z zakresu doradztwa zawodowego, rynku pracy i rozwoju kompetencji.
 • www.ibe.edu.pl
 • www.lifelongguidance.net
  Witryna projektu Europejskie Forum Poradnictwa Zawodowego, prezentuje cele i działania podejmowane w ramach tworzenia europejskiej sieci forów poradnictwa, która służyć ma wdrażaniu idei całożyciowego uczenia się.
 • www.eures.praca.gov.pl
  Portal Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) – sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych, działających w obszarze zatrudnienia.
 • www.trainingvillage.gr/etv/Projects_Networks/Guidance
  Strona internetowa Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (The European Centre for the Development of Vocational Training) CEDEFOP nt. poradnictwa zawodowego.
 • www.guidance-europe.org
  Strona internetowa europejskiego forum badań nad poradnictwem, powstaje w ramach programu Leonardo da Vinci pt. „Wspieranie innowacyjnego poradnictwa i doradztwa: budowanie dialogu pomiędzy teorią i praktyką”.
 • www.ec.europa.eu/ploteus
  Jest to witryna internetowa oferująca ponad 5000 linków do stron internetowych podzielonych na 5 kategorii: możliwości uczenia się, krajowe systemy edukacyjne, wymiany i stypendia, kontakt, przeprowadzka do innego kraju.
 • www.euroguidance.net
  Strona europejskiej sieci Euroguidance, promującej edukacyjną i zawodową mobilność. Adresowana jest głównie do doradców zawodowych. Stanowi platformę wymiany informacji i współpracy partnerów projektu Narodowe Centra Zasobów Poradnictwa Zawodowego.
 • www.biura-karier.net
  Informacje nt. działalności Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier (OSBK), która powstała na mocy porozumienia podpisanego w grudniu 1998 r. przez Kierowników Biur Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów.
 • www.euroguidance.pl
  Euroguidance jest siecią wspierającą mobilność edukacyjną i zawodową, której celem jest wymiana i udostępnianie informacji o możliwościach kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie.
 • www.ore.edu.pl
  Strona zawierająca informacje na temat działalności Ośrodka Rozwoju Edukacji
 • www.ohp.pl
  Strona ochotniczych hufców pracy, zawiera m.in. informacje na temat działalności usługowej w zakresie poradnictwa zawodowego mobilnych centrów informacji zawodowej, młodzieżowych centrów kariery, klubów pracy oraz młodzieżowych biur pracy.
 • www.psz.praca.gov.pl 
  Portal zawierający m.in. informacje na temat publicznej służby zatrudnienia, informacje o usługach rynku pracy, dane statystyczne, adresy urzędów pracy, publikacje: Rynek Pracy, raporty o usługach rynku pracy.
 • www.neokariera.pl
  Wydawca kwartalnika „Doradca Zawodowy”

Ogólnopolskie Badanie Doradców Kariery 2019 – raport

Powrót

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78
535 769 900

Przejdż do kontaktu