Jesteś tutaj / Aktualności / Dyrektorzy Szkół/Przedszkoli

Dyrektorzy Szkół/Przedszkoli

Separator
Osoba pisząca w zeszycie
20-12-2019

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wspólnie ze specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Bystrzycy zaprasza na spotkanie warsztatowe nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów pracujących z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

Podczas spotkania zostaną omówione kwestie związane z diagnozą i zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego poprzez pryzmat opracowywania:
  • wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,
  • indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,
  • realizacji zajęć rewalidacyjnych,
  • współpracy zespołu nauczycieli, specjalistów i rodziców,
  • praca z dzieckiem z niepełnosprawnością na zajęciach edukacyjnych.
 
Spotkanie warsztatowe odbędzie się w sali Starostwa Powiatowego w Lublinie, w dniu 5 lutego 2020, w godz. 10.00-12.00 i zostanie poprowadzone przez Panią Bożenę Filipek - Dyrektora SOSW w Bystrzycy oraz Panią Beatę Celuch-Kwiecień – oligofrenopedagoga i logopedę SOSW w Bystrzycy.
 
W spotkania uczestniczyć będą również pracownicy Poradni, którzy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i wątpliwości.
Zgłoszenia na w/w spotkanie należy przesłać scanem (ppp7wlublinie@powiat.lublin.pl) lub pocztą tradycyjną na adres Poradni do dnia 8 stycznia 2020 r.
 
Powrót

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78
535 769 900

Przejdż do kontaktu