Jesteś tutaj / Aktualności / TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Separator
Na zdjęciu sylwetki osób.
29-10-2019

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz, jeśli nie wie- wytłumacz, jeśli nie może- pomóż (…)”. Janusz Korczak

WIEM- POTRAFIĘ- DOSKONALĘ
 
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – to grupowa forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podczas której uczestnicy mają okazję uczyć się codziennych umiejętności, które umożliwią im bardziej efektywne uczestnictwo w życiu społecznym. Zwiększa się wówczas zakres przystosowania do życia w otaczającym świecie, a przede wszystkim wpływa pozytywnie na funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, rówieśniczym, a w przyszłości w zawodowym.
 
Umiejętności społeczne są kluczowe, by dziecko mogło współdziałać w grupie podczas zabawy, nauki, nawiązywać znajomości i przyjaźnie, radzić sobie w trudnych dla niego sytuacjach, dostrzegać i wyrażać emocje własne i emocje rówieśników, kształtować poczucie własnej wartości.
 
Podczas zajęć rozwijane będą m.in. umiejętności takie jak:
  • umiejętności społeczne,
  • umiejętności komunikacyjne,
  • współpraca w grupie rówieśniczej,
  • rozpoznawanie, nazywanie oraz radzenie sobie z emocjami,
  • modyfikowanie zachowań na społecznie akceptowane,
  • przestrzeganie obowiązujących zasad,
  • poznawanie sposobów rozwiązywania konfliktów,
  • radzenie sobie z porażką,
  • nawiązywanie kontaktu i wiele innych.
 
Zajęcia prowadzone będą z uwzględnieniem potrzeb i zaangażowania poszczególnych uczestników.
 
Adresaci zajęć
 
Uczniowie z terenu szkół objętych działaniem Poradni, przejawiający trudności przede wszystkim z zakresu kompetencji społecznych. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy ze względu na wiek oraz poziom funkcjowania. Planowane jest utworzenie dwóch grup.
 
Termin zajęć: Raz na dwa tygodnie, poniedziałki godz. 14:30
 
Czas trwania zajęć: 2x 45 min.
 
Miejsce zajęć: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie, ul. Okopowa 5.
 
Osoby prowadzące: Oktawia Łagowska, Danuta Pakosz.
 
Jak dokonać zgłoszenia na zajęcia TUS?
 
Warunkiem koniecznym jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go scanem na adres mailowy Poradni, tj.ppp7wlublinie@powiat.lublin.pl  bądź osobiste złożenie w siedzibie naszej placówki. Zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 20 listopada 2019 r.
 
Informacja o zakwalifikowaniu się dziecka do grupy na zajęcia „Trening Umiejętności Społecznych”  zostanie podana telefonicznie po wstępnej weryfikacji (analizie dokumentacji dziecka oraz uzupełnionego przez rodzica formularza zgłoszeniowego) do dnia 1 grudnia 2019 r.
 
Zapraszamy na warsztaty.
Powrót

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78
535 769 900

Przejdż do kontaktu