Jesteś tutaj / Aktualności / Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w ramach programu „Za Życiem"

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w ramach programu „Za Życiem"

Separator
Logo Za życiem
21-06-2019

Minął prawie rok od kiedy w Powiecie Lubelskim rozpoczął działalność Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy. Działa w trzech poradniach psychologiczno-pedagogicznych: PPP w Bełżycach, PPP w Bychawie i PPP nr 7 w Lublinie.

Nasze działania kierujemy do dzieci, od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat oraz ich rodziców/opiekunów zamieszkujących na terenie Powiatu Lubelskiego. Staramy się wspomagać rozwój dziecka wszechstronnie. Oferujemy różne rodzaje terapii: psychologiczną, neuropsychologiczną, pedagogiczną, surdopedagogiczną, tyflopedagogiczną, logopedyczną, neurologopedyczną, terapię integracji sensorycznej, fizjoterapię. Prowadzimy konsultacje, udzielamy informacji o możliwościach uzyskania wsparcia. W pracy wykorzystujemy wiele metod: Terapię Neurotaktylną, Integrację Odruchów Ustno-Twarzowych, metodę werbotonalną, Trening Umiejętności Społecznych, Metodę Krakowską, masaż Schantala.
 
Obecnie pomocą obejmujemy 40 dzieci. Są to dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, np. intelektualną, ruchową, afazją, autyzmem, niedosłyszące, niedowidzące, a także dzieci zagrożone niepełnosprawnością, czyli bez stwierdzonej jednej z wymienionych niepełnosprawności. Pomagamy dzieciom już przed ukończeniem 1. roku życia.
Nasz ośrodek znalazł swoje stałe miejsce w środowisku lokalnym. W dalszym ciągu chcemy konsolidować środowisko wokół pomocy dzieciom. Szczególnie dzieciom poniżej 3 r. ż. niepełnosprawnym oraz zagrożonym niepełnosprawnością. Z takiego myślenia wyrosła konferencja „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w ramach programu „Za Życiem”.
 
Została ona zorganizowana przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. Udało się sprawić, że w wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk: nauczyciele, specjaliści pracujący z dziećmi, pracownicy służby zdrowia, pomocy społecznej, samorządowcy oraz rodzice. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy ośrodka, w szczególności ofertą poradni w Bełżycach w tym zakresie. Obejrzeli film przedstawiający codzienną pracę z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia w poradni w Bełżycach.
 
W czasie konferencji prelegenci poruszali problematykę ważną z punktu widzenia wspomagania rozwoju małego dziecka. Była mowa o znaczeniu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy, zaburzeniami sfery społecznej i komunikacyjnej, nieprawidłowym rozwojem ruchowym oraz ze schorzeniami neurologicznymi. Wśród prelegentów znalazły się osoby znane nie tylko na gruncie lubelskim, ale również krajowym: dr n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk (neurolog dziecięcy), dr hab. Jolanta Panasiuk (neurologopeda), dr Katarzyna Patyk-Wieczorek (pedagog pracująca z dziećmi z autyzmem).
 
Ważną częścią konferencji były wystąpienia rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia w ośrodku. Mamy naszych dzieci wskazywały na bardzo istotny fakt, że pomoc specjalistyczną mogą uzyskać blisko miejsca swojego zamieszkania oraz że jest to pomoc dostosowana do potrzeb dziecka i możliwości rodzica, pomoc stała i otrzymywana regularnie.
 
Jeżeli zauważą Państwo jakiekolwiek niepokojące sygnały w rozwoju dziecka, zachęcamy do kontaktu z nami. Konsultacje z właściwymi specjalistami umawiane są indywidualnie w zależności od rodzaju zgłaszanego problemu. W dalszej kolejności istnieje możliwość uzyskania pomocy w postaci zajęć terapeutycznych, których rodzaj jest również dostosowany do natury wykrytych zaburzeń.
 
Można do nas dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00. – 16.00. pod numer tel. 81 517 27 78. Można również odwiedzić nas osobiście w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach ul. Fabryczna 2b 24 -200 Bełżyce.
 

Żródło: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach

 

 

 

Powrót

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78
535 769 900

Przejdż do kontaktu