Jesteś tutaj / Aktualności / GRUPY TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PROWADZONE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAOGICZEJ NR 7 W ROKU SZKOLNYM 2021/22.

GRUPY TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PROWADZONE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAOGICZEJ NR 7 W ROKU SZKOLNYM 2021/22.

Separator
Logo Poradni
03-11-2021

W październiku br. rozpoczęły się spotkania grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z problemami społeczno-emocjonalnymi oraz chorobami przewlekłymi. Grupy będą funkcjonowały do końca roku szkolnego.

Spotkania odbywają się raz na dwa tygodnie we wtorki w godzinach 14:30-16:00. Prowadzone są przez psychologów: mgr Danutę Pakosz i mgr Katarzynę Orzeł.

 

Funkcjonują 2 grupy terapeutyczne:

  1.  Grupa młodsza -dla uczniów klas V-VI-VII, 
  2. Grupa młodzieżowa –dla uczniów klas VII-VIII.
Osoby do grupy włączane są po konsultacji indywidualnej z jedną z prowadzących. Grupy mają charakter otwarty, tzn. że nowi uczestnicy mogą być włączani w trakcie całego roku szkolnego. Grupy mają liczebność do 10 osób. Obecnie są jeszcze pojedyncze wolne miejsca w obu grupach.

Spotkania polegają na rozmowach, ćwiczeniach oraz grach i zabawach grupowych, w trakcie, których uczestnicy mają okazję m.in.: lepiej poznać swoje mocne strony, zwiększyć pewność siebie w wypowiadaniu się i funkcjonowaniu w grupie, nauczyć się rozpoznawać i wyrażać w sposób konstruktywny swoje uczucia; przećwiczyć różne umiejętności społeczne: np. radzenie sobie z krytyką, prowokacją, niesłusznym oskarżeniem, pominięciem, rozwiązywać konflikty oraz radzić sobie ze stresem i frustracją.

Sytuacja związana z nauczaniem zdalnym oraz obostrzenia wpłynęły na poczucie wyizolowania uczniów, które przy nasilaniu się prowadzą do depresji, braku motywacji do nauki, odmowy chodzenia do szkoły.

Praca nad rozwiązywaniem problemów emocjonalno-społecznych oraz pomoc w przystosowaniu do sytuacji pandemii, choroby przewlekłej (np. cukrzycy, epilepsji, depresji, itp.) jest bardzo ważna dla przyszłego funkcjonowania dzieci i młodzieży. Nieśmiałość, depresja, lęk społeczny lub mutyzm wybiórczy znacznie utrudniają realizowanie swojego potencjału, sprawdzanie się w różnych rolach zawodowych  (gdzie kompetencje miękkie są coraz bardziej nieodzowne na różnych stanowiskach) oraz  na gruncie osobistym. Przezwyciężanie tych problemów ma również znaczenie dla zapobiegania uzależnieniom, ponieważ młode osoby poszukujące uśmierzenia lęku i smutku, bez odpowiedniej pomocy, mogą sięgać po środki zmieniające świadomość.

 

Powrót

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78
535 769 900

Przejdż do kontaktu