Jesteś tutaj / Aktualności / Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Separator
Kawałek plakatu
15-09-2021

to grupowa forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podczas której uczestnicy mają okazję uczyć się codziennych umiejętności, które umożliwią im bardziej efektywne uczestnictwo w życiu społecznym. Zwiększa się wówczas zakres przystosowania do życia w otaczającym świecie, a przede wszystkim wpływa pozytywnie na funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, rówieśniczym, a w przyszłości w zawodowym.

Umiejętności społeczne są kluczowe, by dziecko mogło współdziałać w grupie podczas zabawy, nauki, nawiązywać znajomości i przyjaźnie, radzić sobie w trudnych dla niego sytuacjach, dostrzegać i wyrażać emocje własne i emocje rówieśników, kształtować poczucie własnej wartości.

Podczas zajęć rozwijane będą m.in. umiejętności takie jak:

  • umiejętności społeczne,
  • umiejętności komunikacyjne,
  • współpraca w grupie rówieśniczej,
  • rozpoznawanie, nazywanie oraz radzenie sobie z emocjami,
  • modyfikowanie zachowań na społecznie akceptowane,
  • przestrzeganie obowiązujących zasad,
  • poznawanie sposobów rozwiązywania konfliktów,
  • radzenie sobie z porażką,
  • nawiązywanie kontaktu i wiele innych.

Zajęcia prowadzone będą z uwzględnieniem potrzeb i zaangażowania poszczególnych uczestników.

Podczas zajęć realizowany będzie Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja”.

Adresaci zajęć:

Uczniowie z terenu szkół objętych działaniem Poradni, przejawiający trudności przede wszystkim z zakresu kompetencji społecznych.

 

Termin zajęć: 

Spotkania będą odbywały się raz na dwa tygodnie w poniedziałki w godz. 14:30-16:00 (2 x 45 min.). Pierwsze spotkanie planowane jest dn. 04.10.2021.  

Miejsce zajęć: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie, ul. Okopowa 5.

Jak dokonać zgłoszenia na zajęcia TUS?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego- 81 532 80 78

 

Oktawia Łagowska

Małgorzata Tymińska

 

Plakat

Plakat 

Powrót

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78
535 769 900

Przejdż do kontaktu