Jesteś tutaj / Aktualności / 3. edycja programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska”

3. edycja programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska”

Separator
Kawałek grafiki z tekstem: Startuje 3. edycja programu "Lider wiedzy i ochrony środowiska"
07-05-2021

Zapraszamy nauczycieli oraz uczniów ze szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego do udziału w 3. edycji programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska”. Celem przedsięwzięcia jest pogłębianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Zgłoszenia do programu 

Zgłoszenia do programu dokonuje dyrektor szkoły ponadpodstawowej. Termin mija 14 maja br. W projekcie może uczestniczyć jeden uczeń wraz z nauczycielem. W przypadku zespołu szkół dyrektor może zgłosić jednego ucznia i jednego nauczyciela z każdego typu szkoły, przy czym opiekunem może być ten sam nauczyciel.

Uczestnik programu musi wykonać przynajmniej jedno zadanie spośród wskazanych w regulaminie. W realizacji zadania bierze udział także nauczyciel, który opisuje swój udział w projekcie w krótkich sprawozdaniach.

Wypełnioną Kartę oceny wraz z dokumentacją umieszczoną na nośniku elektronicznym, która będzie przedstawiać realizację zdania, należy wysłać do 15 października br. na adres: Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, ul. Lwowska 19, 22-400 Zamość.

Program „Lider wiedzy i ochrony środowiska”

Celem programu jest zachęcenie młodych ludzi do realizacji projektów przyrodniczych i prośrodowiskowych, pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i promowanie postaw proekologicznych. Organizatorami programu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie

Źródło: MEiN

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/3-edycja-programu-lider-wiedzy-i-ochrony-srodowiska

Powrót

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78
535 769 900

Przejdż do kontaktu