Jesteś tutaj / Aktualności / Szczyt Młodzieżowy z udziałem Prezydenta RP oraz Ministra Edukacji i Nauki

Szczyt Młodzieżowy z udziałem Prezydenta RP oraz Ministra Edukacji i Nauki

Separator
Na ekranie twarze z konferencji
24-03-2021

23 marca w formie wideokonferencji odbył się Szczyt Młodzieżowy. W spotkaniu wzięli udział Prezydent RP Andrzej Duda, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, a także Rzecznik Praw Pacjenta, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej oraz przedstawiciele organizacji studenckich. Tematem spotkania było wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla młodzieży i studentów.

W rozmowach poświęconej możliwym dodatkowym działaniom i propozycjom rozwiązań dotyczących wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dla osób młodych, w tym studentów, wzięli udział przedstawiciele pięciu organizacji studenckich: Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Studentów dla Rzeczypospolitej, Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych oraz Zrzeszenia Studentów Polskich.

Ze strony Kancelarii Prezydenta RP uczestniczyli: zastępca szefa KPRP Piotr Ćwik, doradca Łukasz Rzepecki, który prowadzi konsultacje z organizacjami młodzieżowymi w ramach projektu „Młodzi w Pałacu”, oraz prof. Piotr Czauderna, przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP.

Wsparcie psychologiczne i psychiatryczne studentów

Zarówno Ministerstwo Edukacji i Nauki, jak i uczelnie zauważają problem pogarszającego się zdrowia psychicznego wśród studentów w czasie nauki zdalnej. W związku z tym ministerstwo podejmuje szereg działań mających na celu wsparcie studentów w tym zakresie.

Jednym z ważniejszych działań było w ubiegłym roku zlecenie przez MEiN Parlamentowi Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i sfinansowanie projektu „Strefa Komfortu PSRP”, polegającego na zorganizowaniu dla studentów z całej Polski wsparcia psychologicznego.

Kluczowe w tym projekcie były następujące działania:

  • umożliwienie korzystania z konsultacji online ze specjalistami wszystkim studentom (oraz incydentalnie innym członkom społeczności akademickiej);
  • upowszechnienie informacji nt. zdrowia psychicznego, zwalczanie stereotypów związanych z chorobami psychicznymi, normalizacja wsparcia psychologicznego;
  • zwiększenie świadomości społeczności akademickiej w zakresie zdrowia psychicznego oraz wartości wsparcia dostępnego bezpośrednio na uczelniach.

Ponadto 8 marca br., w liście skierowanym do uczelni, minister Przemysław Czarnek zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia wsparcia studentom w trakcie epidemii koronawirusa. Minister skierował prośbę do rektorów o monitorowanie sytuacji w omawianym zakresie, a także o przekazywanie do ministerstwa propozycji działań, które mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego w uczelniach oraz o podejmowanych przez uczelnie działaniach w zakresie pomocy psychologicznej. Na podstawienie otrzymanych informacji zostanie opracowany raport dotyczący form pomocy organizowanej przez uczelnie.

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży

Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło także program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli w pandemii. W ramach działań zaproszeni do programu eksperci zidentyfikują pojawiające się u uczniów problemy. Następnie zostanie opracowany model wsparcia i pomocy uczniom, którzy borykają się z trudnościami psychicznymi. W tym roku na ten cel zostanie przeznaczonych 15 mln zł.

Więcej informacji na temat tego programu można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-wsparcia-psychologiczno-pedagogicznego-dla-uczniow-i-nauczycieli-w-pandemii.

 

Żródło:MEiN

Powrót

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78
535 769 900

Przejdż do kontaktu