Jesteś tutaj / Aktualności / Konkurs „Tajemniczy ogród dla pszczół i dzikich zapylaczy”

Konkurs „Tajemniczy ogród dla pszczół i dzikich zapylaczy”

Separator
Kawałek plakatu
05-03-2021

Zapraszamy mieszkańców regionu lubelskiego do udziału w konkursie na przygotowanie terenu przyjaznego pszczołom pn. „Tajemniczy ogród dla pszczół i dzikich zapylaczy”.

KATEGORIE:

 1. indywidualna – przeznaczona dla osób prywatnych,

 2. szkolna – przeznaczona dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), a także placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych.

 

ZADANIE:

Zaplanowanie i utworzenie ciekawie zaaranżowanego ogrodu przyjaznego dla pszczół w oparciu o:

 • rośliny, w tym kwiaty, drzewa i krzewy miododajne oraz

 • elementy wyposażenia ogrodu, takie jak domki i poidełka dla owadów.

Obowiązkiem uczestników kategorii szkolnej jest ponadto udział w zajęciach o życiu i znaczeniu pszczół.

 

TERMINY i WARUNKI:
 • 4 marca – 7 kwietnia 2021 r. – nabór uczestników konkursu (wyłącznie za pośrednictwem interaktywnego formularza zgłoszenia znajdującego się na stronie internetowej organizatora pod adresem www.lubelskie.pl/pszczola).

 • 15 września 2021 r. – ostateczny termin przesłania przez zakwalifikowanych uczestników kompletu dokumentacji, w tym: elektronicznych sprawozdań oraz dokumentacji fotograficznej z procesu tworzenia ogrodu i docelowych efektów (5-15 zdjęć).

 • Koniec października 2021 r. – wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników.

 

KRYTERIA OCENY:

 1. estetyka i efektowność wizualna ogrodu,

 2. jego użyteczność dla zapylaczy,

 3. atrakcyjność i niepowtarzalność aranżacji,

 4. zaangażowanie uczestnika w projekt (na podstawie sprawozdania).

 

NAGRODY:

Autorom najpiękniejszych ogrodów przyjaznych pszczołom przyznane zostaną następujące nagrody:

 

W kategorii szkolnej:

1. miejsce

 • nagroda rzeczowa o wartości ok. 2000 zł dla placówki,

 • zestaw maksymalnie 30. upominków indywidualnych o wartości ok. 200 zł każdy oraz wyjazd na warsztaty pszczelarskie dla uczniów placówki biorących udział w projekcie zakładania i pielęgnacji zwycięskiego ogrodu,

2. miejsce

 • nagroda rzeczowa o wartości ok. 1800 zł dla placówki,

 • zestaw maks. 30. upominków indywidualnych o wartości ok. 200 zł każdy oraz wyjazd na warsztaty pszczelarskie dla uczniów,

3. miejsce

 • nagroda rzeczowa o wartości ok. 1500 zł dla placówki,

 • zestaw maks. 30. upominków indywidualnych o wartości ok. 200 zł każdy oraz wyjazd na warsztaty pszczelarskie dla uczniów.

 

W kategorii indywidualnej:

 • 1 miejsce – nagroda rzeczowa o wartości ok. 1500 zł,
 • 2 miejsce – nagroda rzeczowa o wartości ok. 1200 zł,
 • 3 miejsce – nagroda rzeczowa o wartości ok. 1000 zł.

 

W kategorii indywidualnej jury przyzna także 50 wyróżnień w postaci równorzędnych nagród rzeczowych o wartości ok. 300 zł każda.

Organizatorzy:

Projekt jest realizowany w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej
„Lubelskie – wspólnie dla pszczół”.

Kontakt:

Biuro organizacyjne konkursu mieści się w siedzibie Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, tel. (81) 44 16 764,  e-mail: pszczola@lubelskie.pl.

Regulamin konkursu, interaktywny formularz zgłoszenia oraz wszelkie informacje o konkursie i materiały pomocnicze znajdują się na stronie internetowej www.lubelskie.pl/pszczola w zakładce „Konkursy”.

 

Plakat z informacjami: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

 

 

Powrót

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78
535 769 900

Przejdż do kontaktu