Jesteś tutaj / Aktualności / Edukacja dla wszystkich – kompleksowa pomoc dla każdego dziecka, ucznia i jego rodziny

Edukacja dla wszystkich – kompleksowa pomoc dla każdego dziecka, ucznia i jego rodziny

Separator
Grafika ikona mózgu w otoczeniu przedmiotów szkolnych
15-02-2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad nową, lepszą formułą wsparcia dziecka, ucznia - szczególnie z niepełnosprawnością i jego rodziny. Przyświeca nam idea – każde dziecko, uczeń, musi mieć zagwarantowaną pomoc, w tym psychologiczno-pedagogiczną dostosowaną do jego potrzeb. Wśród naszych propozycji ważną rolę odgrywają poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki specjalne. Nie ma planów ich likwidacji.

Stawiamy sobie 3 cele:

  • stworzenie międzyresortowego systemu działań na rzecz dzieci, uczniów i rodziny,
  • zagwarantowanie dostępu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i uczniów na terenie szkoły, placówki,
  • poprawę jakości kształcenia wszystkich uczniów, w tym z niepełnosprawnościami.

Co robimy?

 
Już czwarty rok pracujemy z najlepszymi ekspertami i praktykami, z kraju i zza granicy nad zbudowaniem międzyresortowego systemu wsparcia dziecka, ucznia i rodziny. A o co w tym wszystkim chodzi? Dążymy do przygotowania takich rozwiązań, dzięki którym rodzina otrzyma pomoc (już od momentu stwierdzenia u dziecka w życiu płodowym uszkodzeń), po wsparcie w szkole, aż do wejścia w życie dorosłe i na rynek pracy.

Centra Dziecka i Rodziny

 
Co chcemy zrobić? Chcemy przygotować system wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziców. W każdym powiecie powstaną międzyresortowe instytucje – Centra Dziecka i Rodziny (CDR). Głównym zadaniem Centrów będzie zdiagnozowanie potrzeb dziecka, przygotowanie dla niego i jego rodziny wsparcia.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna   

 
Każde dziecko, uczeń musi mieć zagwarantowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły i placówki, dostosowaną do jego potrzeb. Specjaliści z pomocy psychologiczno-pedagogicznej muszą być obecni w polskich szkołach.
Obecny system nie jest doskonały, wymaga korekty. Pracujemy nad standardami zatrudniania w placówkach oświatowych psychologa, pedagoga specjalnego, doradcy zawodowego i logopedy. Szkoły i placówki muszą mieć również zapewnione finansowanie zatrudniania specjalistów. Obecnie trwają prace nad szczegółowym wyliczeniem kosztów różnych wariantów ich zatrudnienia.

Co ze szkołami specjalnymi?

W przestrzeni publicznej pojawiły się nieprawdziwe informacje dotyczące szkół specjalnych. Dementujemy. Nie planujemy likwidacji tych placówek. Są one ważnym elementem systemu oświaty. Pracuje w nich wyspecjalizowana kadra, której wiedza, umiejętności i doświadczenie są istotne we wsparciu szkół ogólnodostępnych. Chcemy wykorzystać potencjał specjalistów z tych placówek w szkołach.

We wrześniu 2021 r. ruszy pilotaż Specjalistycznych Centrów Edukacji Włączającej jako instytucji powstałych przy szkołach i placówkach specjalnych.

 

Powrót

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78
535 769 900

Przejdż do kontaktu