Jesteś tutaj / Aktualności / Nowe zawody w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Nowe zawody w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Separator
Robotnik na dachu z wiertarką
15-02-2021

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie, w którym dodano do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowe zawody: technik dekarstwa, technik stylista, technik robotyk i podolog. Wprowadzenie nowych zawodów do klasyfikacji to odpowiedź na potrzeby rynku pracy.


Kształcenie w zawodzie technik dekarstwa i technik stylista, będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia, w zawodzie technik robotyk w technikum a w zawodzie podolog w 2-letniej szkole policealnej.
W kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach technik dekarstwa, technik stylista oraz technik robotyk możliwe będzie prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych.
Wprowadzono także inne zmiany w zawodach, na wniosek ministrów właściwych dla poszczególnych zawodów. Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/4-nowe-zawody-w-klasyfikacji-zawodow-szkolnictwa-branzowego

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. poz. 211)

Powrót

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78
535 769 900

Przejdż do kontaktu