Jesteś tutaj / Aktualności / Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Separator
Osoby na spotkaniu
05-01-2021

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – to grupowa forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podczas której uczestnicy mają okazję uczyć się codziennych umiejętności, które umożliwią im bardziej efektywne uczestnictwo w życiu społecznym. Zwiększa się wówczas zakres przystosowania do życia w otaczającym świecie, a przede wszystkim wpływa pozytywnie na funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, rówieśniczym, a w przyszłości w zawodowym.

Umiejętności społeczne są kluczowe, by dziecko mogło współdziałać w grupie podczas zabawy, nauki, nawiązywać znajomości i przyjaźnie, radzić sobie w trudnych dla niego sytuacjach, dostrzegać i wyrażać emocje własne i emocje rówieśników, kształtować poczucie własnej wartości.

Podczas zajęć rozwijane będą m.in. umiejętności takie jak:

 • umiejętności społeczne,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • współpraca w grupie rówieśniczej,
 • rozpoznawanie, nazywanie oraz radzenie sobie z emocjami,
 • modyfikowanie zachowań na społecznie akceptowane,
 • przestrzeganie obowiązujących zasad,
 • poznawanie sposobów rozwiązywania konfliktów,
 • radzenie sobie z porażką,
 • nawiązywanie kontaktu i wiele innych.

Zajęcia prowadzone będą z uwzględnieniem potrzeb i zaangażowania poszczególnych uczestników.

 

Adresaci zajęć

Uczniowie z terenu szkół objętych działaniem Poradni, przejawiający trudności przede wszystkim z zakresu kompetencji społecznych. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy ze względu na wiek :

 • dzieci z klas I-III 
 • dzieci z klas IV-V

 

Termin zajęć: spotkania będą odbywały się raz na dwa tygodnie w środy w godz. 14:30-16:00 (2 x 45 min.). Pierwsze spotkanie odbędzie się 20.01.2022, telefonicznie poinformujemy, dla której grupy wiekowej. 

  

Miejsce zajęć: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie, ul. Okopowa 5.

 

Jak dokonać zgłoszenia na zajęcia TUS?

 Zapraszamy do kontaktu telefonicznego- 81 532 80 78

Powrót

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78
535 769 900

Przejdż do kontaktu