Jesteś tutaj / Aktualności / Zaproszenie do drugiej rundy konsultacji dotyczących zmian na rzecz edukacji włączającej

Zaproszenie do drugiej rundy konsultacji dotyczących zmian na rzecz edukacji włączającej

Separator
Zaproszenie do drugiej rundy konsultacji dotyczących zmian na rzecz edukacji włączającej
30-10-2020

Rozpoczęła druga runda spotkań konsultacyjnych w projekcie pn. „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”. Potrwają one do 30 listopada 2020 r. Podczas spotkań i konsultacji będzie omawiany drugi projekt założeń zmian legislacyjnych, które są ukierunkowane na podniesienie jakości kształcenia wszystkich dzieci i uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Projekt „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”
Projekt „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce” realizuje Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu Wsparcie Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej. Jego celem jest przygotowanie zmian prawnych oraz propozycji działań, które umożliwią wdrożenie w codziennej praktyce przedszkoli i szkół założeń edukacji włączającej rozumianej jako edukacja o wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się. 
 
Edukacja ta daje możliwość nauki w przedszkolach i szkołach najbliższych miejscu zamieszkania, w sposób zapewniający wszystkim uczniom uczestnictwo w procesie kształcenia i w życiu społecznym oraz osiąganie postępów. Tak rozumiana edukacja włączająca jest docelowo ukierunkowana na włączenie społeczne i jak najlepsze przygotowanie młodych ludzi do samodzielności w ich życiu dorosłym. 
 
Spotkania konsultacyjne 
Efektem poprzedniego etapu projektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce” było przygotowanie rekomendacji (https://www.gov.pl/web/edukacja/projekt-realizowany-w-ramach-program-wsparcia-reform-strukturalnych), które stanowiły podstawę do opracowania pierwszej wersji projektu założeń. Została ona poddana konsultacjom podczas trzech spotkań, które odbyły się w lutym 2020 r. w Lublinie, Krakowie i Katowicach. 
 
Na podstawie zebranych wówczas informacji zwrotnych, uwag i propozycji opracowano drugą wersję projektu założeń, która obecnie jest konsultowana. Zmiany legislacyjne w drugim projekcie założeń są ukierunkowane na podniesienie jakości kształcenia wszystkich dzieci i uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Będę one omawiane podczas dziewięciu spotkań regionalnych i konsultacje on-line.
 
Aby umożliwić udział w konsultacjach szerszej grupie odbiorów, uruchomiliśmy także ankietę on-line. Za jej pośrednictwem można wyrazić swoją opinię i przesłać uwagi do projektu założeń.
 
 
Konsultacje potrwają do 30 listopada 2020 r. 
 
Na podstawie informacji i uwag zebranych podczas spotkań regionalnych i konsultacji on-line zostanie przygotowana finalna wersja projektu założeń, która będzie dostępna w pierwszej połowie 2021 r.
 
Zapraszamy do udziału w konsultacjach!
Powrót

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78
535 769 900

Przejdż do kontaktu