Propozycje zajęć dla rodziców

Separator

Propozycje zajęć dla rodziców


 1. „Gotowi do szkoły?” – psycho - pedagogiczny aspekt dojrzałości szkolnej - spotkania informacyjno – warsztatowe dla rodziców dzieci klas „0”

  Osoby prowadzące: mgr Ewa Chmielnicka, mgr Aneta Piotrowska-Sołtys

 2. Spotkania edukacyjno – wspierające dla rodziców dzieci z różnymi typami niepełnosprawności (przedszkola / szkoły)

  Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Orzeł, mgr Aneta Piotrowska-Sołtys, mgr Małgorzata Składanowska

 3. „Wspieranie prawidłowego rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym” – prelekcja dla rodziców połączona z indywidualnymi konsultacjami

  Osoba prowadząca: mgr Ewa Wójcik

 4. „Jak poradzić sobie z różnymi troskami dzieciństwa – bajki terapeutyczne” – prelekcja dla rodziców oraz mini warsztaty.

  Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Orzeł, mgr Aneta Piotrowska-Sołtys

 5. „Zwinne i mądre dziecko - wspieramy rozwój psychoruchowy i emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym” - prelekcja dla rodziców oraz mini warsztaty.

  Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Orzeł, mgr Aneta Piotrowska-Sołtys

 6. „Jak rozmawiać z dziećmi o alkoholu, narkotykach i innych środkach odurzających”- wykład dla rodziców uczniów szk. podstawowych i ponadpodstawowych

  Osoba prowadząca: mgr Danuta Pakosz

 7. Pogadanki dla rodziców: „Jak pokonywać trudności w wyznaczaniu granic dzieciom”, „Motywowanie dzieci do nauki”.

  Osoba prowadząca: mgr Danuta Pakosz

 8. „Profilaktyka uzależnień”- prelekcja

  Osoba prowadząca: mgr Ewa Chmielnicka

 9. „Jak dbać o właściwy rozwój seksualny dziecka?”- wykład

  Osoba prowadząca: mgr Ewa Chmielnicka 


Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78

Przejdż do kontaktu