Propozycje spotkań wyjazdowych dla nauczycieli

Separator

RODZAJ ZAJĘĆ

OSOBY PROWADZĄCE

Spis zajęć

Wyjazdowe konsultacje psychologiczne, logopedyczne oraz pedagogiczne, połączone z obserwacją uczestniczącą szczególnie wymagających i trudnych diagnostycznie uczniów oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (np. dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych, dzieci z zaburzeniami komunikacji werbalnej, niepełnosprawnością słuchu).

mgr Katarzyna Orzeł

mgr Danuta Pakosz

mgr Małgorzata Składanowska

mgr Oktawia Łagowska

mgr Ewa Wójcik

mgr Aneta Piotrowska-Sołtys

 

Konsultacje psychologiczne, spotkania szkoleniowo – informacyjne w szkołach

w sprawach uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi i problemami psychicznymi (depresja, fobia, lęk społeczny) oraz chorobami przewlekłymi. Pomoc w określeniu adekwatnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

mgr Danuta Pakosz

Spotkania szkoleniowo-informacyjne, konsultacje dla Rad Pedagogicznych w przedszkolach i szkołach na temat na temat :

„Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola”, „Dziecko z zaburzeniami mowy i komunikacji w przedszkolu i szkole”,

„ABC mutyzmu wybiórczego”.

 

 

mgr Ewa Wójcik- logopeda

Warsztaty dla Rad Pedagogicznych:

„Praca z uczniem ze spektrum autyzmu”

„Jak pomóc uczniowi z trudnościami emocjonalnymi w zachowaniu w systemie klasowym”

 

mgr Katarzyna Orzeł

Jak wspierać ucznia w wyborach edukacyjno – zawodowych?

mgr Beata Bojarczuk

 

„Mój uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”- psychologiczny i pedagogiczny aspekt tworzenia optymalnego wsparcia w przedszkolu i szkole”- spotkania edukacyjno – informacyjne dla zainteresowanych nauczycieli.

 

mgr Aneta Piotrowska-Sołtys

mgr Katarzyna Orzeł

 

Spotkanie szkoleniowo- informacyjne na temat: „Rola nauczyciela wspomagającego w procesie edukacyjnym ucznia szkoły podstawowej”.

 

mgr Klaudia Skałecka

„Warsztaty sensoryczne - jak osoby z autyzmem odbierają świat?”

mgr Oktawia Łagowska

mgr Małgorzata Tymińska

Konsultacje dla nauczycieli po przeprowadzonej wstępnej, szkolnej diagnozie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu wśród uczniów klas I-III.

mgr Aneta Piotrowska-Sołtys

mgr Klaudia Skałecka

mgr Małgorzata Tymińska

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78

Przejdż do kontaktu