Propozycje spotkań wyjazdowych dla nauczycieli

Separator

 

 1. Wyjazdowe konsultacje psychologiczne, logopedyczne oraz pedagogiczne, połączone z obserwacją uczestniczącą szczególnie wymagających i trudnych diagnostycznie uczniów oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (np. dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych, dzieci z mutyzmem wybiórczym)

  Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Orzeł, mgr Danuta Pakosz mgr Małgorzata Składanowska, mgr Oktawia Łagowska, mgr Ewa Wójcik, mgr Aneta Piotrowska-Sołtys

 2. Konsultacje psychologiczne, spotkania szkoleniowo-informacyjne w szkołach  w sprawach uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, problemami psychicznymi (depresja, fobia, lęk społeczny itp.) oraz innymi problemami. Pomoc w określeniu adekwatnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla tych uczniów.

  Osoba prowadząca: mgr Danuta Pakosz

 3. Jak wspierać ucznia w wyborach edukacyjno-zawodowych?

  Osoba prowadząca:  mgr Beata Bojarczuk

 4. Jak postępować z uczniem z ASD

  Osoba prowadząca: mgr Oktawia Łagowska

 5. Spotkania szkoleniowo-informacyjne, konsultacje dla Rad Pedagogicznych w przedszkolach i szkołach na temat: „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola. Grupowe gry i zabawy logopedyczne”, „Dziecko z zaburzeniami mowy i komunikacji w przedszkolu i szkole”, ,,ABC mutyzmu wybiórczego”

  Osoba prowadząca: mgr Ewa Wójcik- logopeda

 6. „Uczeń z różnymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”- psychologiczny i pedagogiczny aspekt tworzenia optymalnego wsparcia szkole”- spotkania edukacyjno - warsztatowe dla zainteresowanych nauczycieli

  Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Orzeł, mgr Aneta Piotrowska-Sołtys

 7. Prowadzenie konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, spotkań informacyjnych na terenie szkół w sprawie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wsparcie nauczycieli w doborze optymalnych dla poszczególnych dzieci sposobów pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz strategii pracy dydaktycznej.

  Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Orzeł, mgr Aneta Piotrowska-Sołtys,


Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz numer telefonu
81 532 80 78

Przejdż do kontaktu